პირველი წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში

გააზიარე

პირველი წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიშის ჩამოტვირთვა (ქართულ ენაზე) შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული ფუნქციის მეშვეობით.

ფაილები

pdf 1st Annual Report GRETA_(GEO).pdf