ევროკავშირმა, შვედეთმა და ავსტრიამ, მდგრადი მთის ტურიზმის, ორგანული სოფლის მეურნეობის კომპონენტებში და გარემოს დაცვით საკითხებში განხორციელებული კვლევების პრეზენტაციები წარადგინა

გააზიარე

2019 წლის 10 დეკემბერს, GRETA პროექტმა (რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის და ევროკავშირის ორი წევრი ქვეყნის - შვედეთის და ავსტრიის თანადაფინანსებით) წარადგინა პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევების შედეგები. კვლევის ინგლისური ვერსიები შეგიძლიათ იხილოთ / ჩამოტვირთოთ ქვემოთ მოცემული ფუნქციით.

EU, Sweden and Austria presented studies on Sustainable Mountain Tourism, Organic Agriculture and Environmental Impact

ფაილები

pdf ENVIRONMENTAL, GENDER AND SOCIAL.pdf

pdf OA_MARKET POTENTIAL AND FEASIBIL.pdf

pdf SMT_BASELINE AND MARKET FEASIBIL.pdf