პუბლიკაციები

2nd Annual Report of the GRETA project

You can download the 2nd Annual Report of the GRETA project via the function below.

პროექტის აქტივობები და ლოგიკური ჩარჩო

პროექტ GRETA-ს აქტივობების დეტალური აღწერა და ლოგიკური ჩარჩო (ქართულ ენაზე) შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ქვემოთ მოცემული ფუნქციით.

პირველი წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში

პირველი წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიშის ჩამოტვირთვა (ქართულ ენაზე) შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული ფუნქციის მეშვეობით.

ევროკავშირმა, შვედეთმა და ავსტრიამ, მდგრადი მთის ტურიზმის, ორგანული სოფლის მეურნეობის კომპონენტებში და გარემოს დაცვით საკითხებში განხორციელებული კვლევების პრეზენტაციები წარადგინა

2019 წლის 10 დეკემბერს, GRETA პროექტმა (რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის და ევროკავშირის ორი წევრი ქვეყნის - შვედეთის და ავსტრიის თანადაფინანსებით) წა