სვანეთის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა შეიქმნა!

2023, 12 ოქტომბერი
გააზიარე

ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის მხარდაჭერით, პროექტ GRETA-ს ფარგლებში, სვანეთის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა შეიქმნა, რომელიც წარმოადგენს ყოვლისმომცველ სარეკომენდაციო დოკუმენტს.

აღნიშნული დოკუმენტი შექმნილია ტურიზმის მდგრადი განვითარების საჭიროებებისა და ქმედებების განსასაზღვრად, და წარმოადგენს გზამკვლევს ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის, მუნიციპალური და ეროვნული დაინტერესებული მხარეებისთვის, სვანეთის DMO-სთვის და განვთარების სააგენტოებისთვის.

ერთ წლიანი ინტენსიური მუშაობის შედეგად, ნაშრომში გაერთიანებულია ორი კომპონენტი:

1. კვლევა და ანალიზი,

2. რეგიონის განვითარების სტრატეგიის ხედვა და სამოქმედო გეგმა.

სვანეთის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა საჯაროდ ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ მისამართზე:

ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის მხარდაჭერით, პროექტ GRETA-ს ფარგლებში, სვანეთის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა შეიქმნა, რომელიც წარმოადგენს ყოვლისმომცველ სარეკომენდაციო დოკუმენტს.

აღნიშნული დოკუმენტი შექმნილია ტურიზმის მდგრადი განვითარების საჭიროებებისა და ქმედებების განსასაზღვრად, და წარმოადგენს გზამკვლევს ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის, მუნიციპალური და ეროვნული დაინტერესებული მხარეებისთვის, სვანეთის DMO-სთვის და განვთარების სააგენტოებისთვის.

ერთ წლიანი ინტენსიური მუშაობის შედეგად, ნაშრომში გაერთიანებულია ორი კომპონენტი:

1. კვლევა და ანალიზი,

2. რეგიონის განვითარების სტრატეგიის ხედვა და სამოქმედო გეგმა.

სვანეთის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა საჯაროდ ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ მისამართზე: www.svanetidevelopment.com  


***

პროექტი GRETA | „მწვანე ეკონომიკა: მდგრადი სამთო ტურიზმი და ორგანული სოფლის მეურნეობა“ ევროკავშირის, ავსტრიისა და შვედეთის მხარდაჭერით, საქართველოში ავსტრიის განვითარების სააგენტო ახორციელებს. პროექტი მიზნად ისახავს ბიზნეს-გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობას და დამატებითი შემოსავლის შექმნის შესაძლებლობის გაზრდას საქართველოს ეკონომიკის ორ ისეთ მნიშვნელოვან სექტორში, როგორიცაა სამთო ტურიზმი და ორგანული სოფლის მეურნეობა.


ეს მასალა მომზადებულია ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის თანადაფინანსებით, პროექტ GRETA-ს ფარგლებში. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ავსტრიის განვითარების სააგენტო/პროექტი GRETA და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის შეხედულებებს.

კითხვის გაგრძელება აკეცვა