საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონის ტურისტული პოტენციალის გაძლიერება ევროპული გამოცდილების გაზიარებით - სვანეთის ადგილის მართვის ორგანიზაციის განვითარების პროცესი დაიწყო

2020, 25 ნოემბერი
გააზიარე

პროექტ GRETA-ს ფარგლებში, ევროკავშირის, შვედეთისა და ავსტრიის თანადაფინანსებით, ადგილის მართვის ორგანიზაციის განვითარების პროცესი დაიწყო, რომელიც აერთიანებს სვანეთის რეგიონის ორ მუნიციპალიტეტს: მესტიასა და ლენტეხს. PKF Tourismexperts, წამყვანი ევროპელი ექსპერტების ჯგუფი, მონაწილეობს ადგილის მართვის ორგანიზაციის განვითარების პროცესში. მიმდინარე ეტაპზე განხორციელდა ინტენსიური პირველადი შეხვედრები და კვლევითი სამუშაოები.

საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონის ტურისტული პოტენციალის გაძლიერება ევროპული გამოცდილების გაზიარებით - სვანეთის ადგილის მართვის ორგანიზაციის განვითარების პროცესი დაიწყო
საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონის ტურისტული პოტენციალის გაძლიერება ევროპული გამოცდილების გაზიარებით - სვანეთის ადგილის მართვის ორგანიზაციის განვითარების პროცესი დაიწყო
საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონის ტურისტული პოტენციალის გაძლიერება ევროპული გამოცდილების გაზიარებით - სვანეთის ადგილის მართვის ორგანიზაციის განვითარების პროცესი დაიწყო