ევროკავშირმა, შვედეთმა და ავსტრიამ, საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტისთვის, პროექტ GRETA-ს ფარგლებში, განახორციელა COVID-19-ის წინააღმდეგ პრევენციული აქტივობები

2020, 08 ივლისი
გააზიარე
პროექტ GRETA-ს ფარგლებში, ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის თანადაფინანსებით, საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში (მესტია, ლენტეხი, ცაგერი, ონი, ამბროლაური, საჩხერე, ჭიათურა და ტყიბული) განხორციელდა მყისიერი დახმარების აქტივობები COVID-19 პანდემიის კრიზისის პირველი ტალღის დროს.

პროექტმა შეიმუშავა მოკლევადიანი ტაქტიკა, რომელიც გულისხმობდა სადეზინფექციო აპარატების შეძენას. გაწეული მხარდაჭერა გამიზნული იყო პროექტის ოპერირების არეალში იმ სასტუმროებისთვის რომლებსაც არ შეეძლოთ სადეზინფექციო სამუშაოების შესრულება. 39 სადეზინფექციო მანქანქანა გადაეცა 8 მუნიციპალიტეტს. 
პროექტ GRETA-ს ფარგლებში, ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის თანადაფინანსებით, საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში (მესტია, ლენტეხი, ცაგერი, ონი, ამბროლაური, საჩხერე, ჭიათურა და ტყიბული) განხორციელდა მყისიერი დახმარების აქტივობები COVID-19 პანდემიის კრიზისის პირველი ტალღის დროს.

პროექტმა შეიმუშავა მოკლევადიანი ტაქტიკა, რომელიც გულისხმობდა სადეზინფექციო აპარატების შეძენას. გაწეული მხარდაჭერა გამიზნული იყო პროექტის ოპერირების არეალში იმ სასტუმროებისთვის რომლებსაც არ შეეძლოთ სადეზინფექციო სამუშაოების შესრულება. 39 სადეზინფექციო მანქანქანა გადაეცა 8 მუნიციპალიტეტს. 
კითხვის გაგრძელება აკეცვა
ევროკავშირმა, შვედეთმა და ავსტრიამ, საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტისთვის, პროექტ GRETA-ს ფარგლებში, განახორციელა  COVID-19-ის წინააღმდეგ პრევენციული აქტივობები
ევროკავშირმა, შვედეთმა და ავსტრიამ, საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტისთვის, პროექტ GRETA-ს ფარგლებში, განახორციელა  COVID-19-ის წინააღმდეგ პრევენციული აქტივობები