პროექტ GRETA-ს ფარგლებში ევროკავშირი, შვედეთი და ავსტრია, სამთო ტურიზმის სექტორში, საბაზრო მოთხოვნებზე მორგებული ბიზნეს გარემოს შექმნის მიზნით, ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების მხარდასაჭერად, საგრანტო დახმარებას ახორციელებს.

მხარდაჭერაში ჩართვა შეუძლიათ მესტიის, ლენტეხის, ცაგერის, ონის, ამბროლაურის, საჩხერეს, ჭიათურას და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ (ან საქმიანობის ძირითადი ნაწილის - 75% სამიზნე მუნიციპალიტეტებისთვის გამიზნულ) კომერციულ და არაკომერციულ კომპანიებს ან პიროვნებებს.

მიმდინარე პერიოდში საგრანტო აპლიკაციების მიღება დასრულებულია. 


პროექტ GRETA-ს ფარგლებში ევროკავშირი, შვედეთი და ავსტრია, სამთო ტურიზმის სექტორში, საბაზრო მოთხოვნებზე მორგებული ბიზნეს გარემოს შექმნის მიზნით, ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების მხარდასაჭერად, საგრანტო დახმარებას ახორციელებს.

მხარდაჭერაში ჩართვა შეუძლიათ მესტიის, ლენტეხის, ცაგერის, ონის, ამბროლაურის, საჩხერეს, ჭიათურას და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ (ან საქმიანობის ძირითადი ნაწილის - 75% სამიზნე მუნიციპალიტეტებისთვის გამიზნულ) კომერციულ და არაკომერციულ კომპანიებს ან პიროვნებებს.

მიმდინარე პერიოდში საგრანტო აპლიკაციების მიღება დასრულებულია. 


კითხვის გაგრძელება აკეცვა
Error quis est.
ტურიზმი
ტურიზმი