იდეა მაღალმთიანი რეგიონების ტურიზმის განვითარებისთვის

თუ გაქვთ იდეა, რომელიც პროექტად ჩამოყალიბების ფორმას (საინვესტიციო შეთავაზება) საჭიროებს ან ინიციატივა, რომელიც თანხვედრაშია პროექტ GRETA-ს მიზნებთან და ხელს შეუწყობს მაღალმთიანი რეგიონების ტურისტუილი პოტენციალის განვითარებას შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: მესტია, ლენტეხი, ცაგერი, ონი, ამბროლაური, საჩხერე, ჭიათურა და ტყიბული. მაშინ, თქვენ შეგიძლიათ მოგვმართოთ მხარდაჭერისთვის ქვემოთ მოცემული ფუნქციის მეშვეობით.

გაცნობებთ, რომ აღნიშნული იდეის და ინიციატივის მხარდაჭერა განსხვავდება საგრანტო კონკურსისგან და გულისხმობს თანამშრომლობას, იდეის პროექტად ჩამოყალიბებაში ან კოლაბორაციას პროექტის მიზნებით განსაზღვრულ ინიციატივებში.

Idea
იდეა მაღალმთიანი რეგიონების ტურიზმის განვითარებისთვის
იდეა მაღალმთიანი რეგიონების ტურიზმის განვითარებისთვის