თუ გაქვთ იდეა, რომელიც პროექტად ჩამოყალიბების ფორმას საჭიროებს (საინვესტიციო შეთავაზება) ან ინიციატივა, რომელიც თანხვედრაშია პროექტ GRETA-ს მიზნებთან და ხელს შეუწყობს  მაღალმთიანი რეგიონების ორგანული სოფლის მეურნეობის პოტენციალის განვითარებას შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: მესტია, ლენტეხი, ცაგერი, ონი, ამბროლაური, საჩხერე, ჭიათურა და ტყიბული. მაშინ, თქვენ შეგიძლიათ მოგვმართოთ მხარდაჭერისთვის ქვემოთ მოცემული ფუნქციის მეშვეობით.


გაცნობებთ, რომ აღნიშნული იდეის და ინიციატივის მხარდაჭერა განსხვავდება საგრანტო კონკურსისგან და გულისხმობს თანამშრომლობას, იდეის პროექტად ჩამოყალიბებაში ან კოლაბორაციას პროექტის მიზნებით განსაზღვრულ ინიციატივებში.

თუ გაქვთ იდეა, რომელიც პროექტად ჩამოყალიბების ფორმას საჭიროებს (საინვესტიციო შეთავაზება) ან ინიციატივა, რომელიც თანხვედრაშია პროექტ GRETA-ს მიზნებთან და ხელს შეუწყობს  მაღალმთიანი რეგიონების ორგანული სოფლის მეურნეობის პოტენციალის განვითარებას შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: მესტია, ლენტეხი, ცაგერი, ონი, ამბროლაური, საჩხერე, ჭიათურა და ტყიბული. მაშინ, თქვენ შეგიძლიათ მოგვმართოთ მხარდაჭერისთვის ქვემოთ მოცემული ფუნქციის მეშვეობით.


გაცნობებთ, რომ აღნიშნული იდეის და ინიციატივის მხარდაჭერა განსხვავდება საგრანტო კონკურსისგან და გულისხმობს თანამშრომლობას, იდეის პროექტად ჩამოყალიბებაში ან კოლაბორაციას პროექტის მიზნებით განსაზღვრულ ინიციატივებში.

კითხვის გაგრძელება აკეცვა
ორგანული სოფლის მეურნეობა