მდგრადი მთის ტურისმის და ორგანული სოფლის მეურნეობის სექტორებში ანახორციელა ტრენინგები და შესაძლებლობების განვითარების სამუშაო სესიები

გააზიარე
პროექტ GRETA-ს ფარგლებში, სახლ-სასტუმროების აკრედიტაციისთვის განხორციელდა ტრენინგების სერია. გარდა ამისა, ჩატარდა საფეხმავლო გამყოლის სასერტიფიკატო კურსები. აქტივობა მიზნად ისახავდა სახლ-სასტუმროს მფლობელების უნარებისა და ცოდნის განვითარებას, მათი ბიზნესის განახლებას სტანდარტების შესაბამისად და ადგილობრივი საფეხმავლო გიდების უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. ორგანული სოფლის მეურნეობის სექტორში, ფერმერებისთვის ჩატარდა მასშტაბური ტრენინგები ორგანული სოფლის მეურნეობის დარგში ცოდნის განვითარება და ბიო-სერთიფიცირების შესახებ. 
პროექტ GRETA-ს ფარგლებში, სახლ-სასტუმროების აკრედიტაციისთვის განხორციელდა ტრენინგების სერია. გარდა ამისა, ჩატარდა საფეხმავლო გამყოლის სასერტიფიკატო კურსები. აქტივობა მიზნად ისახავდა სახლ-სასტუმროს მფლობელების უნარებისა და ცოდნის განვითარებას, მათი ბიზნესის განახლებას სტანდარტების შესაბამისად და ადგილობრივი საფეხმავლო გიდების უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. ორგანული სოფლის მეურნეობის სექტორში, ფერმერებისთვის ჩატარდა მასშტაბური ტრენინგები ორგანული სოფლის მეურნეობის დარგში ცოდნის განვითარება და ბიო-სერთიფიცირების შესახებ. 
კითხვის გაგრძელება აკეცვა
შესაძლებლობების გაზრდა
მდგრადი მთის ტურისმის და ორგანული სოფლის მეურნეობის სექტორებში ანახორციელა ტრენინგები და შესაძლებლობების განვითარების სამუშაო სესიები
Trainings and capacity building workshops in the sustainable mountain tourism and organic agriculture sectors