მდგრადი მთის ტურისმის და ორგანული სოფლის მეურნეობის სექტორებში ანახორციელა ტრენინგები და შესაძლებლობების განვითარების სამუშაო სესიები

პროექტ GRETA-ს ფარგლებში, სახლ-სასტუმროების აკრედიტაციისთვის განხორციელდა ტრენინგების სერია. გარდა ამისა, ჩატარდა საფეხმავლო გამყოლის სასერტიფიკატო კუ